Kurumsal / MÜMSAD Kimdir ?

Gıda sektörünün önde gelen sanayicileri Unilever, Ülker grupları ve Gıdasa tarafından, sektörde ortak hareket misyonuyla 2004 yılında kurulmuştur.

Üye firmalarımız;
Margarin kategorisinde; Besler (Ülker)UnileverMarsa, AAK Turkey, Cargill,
Çorba/Harçlar/Bulyon kategorisinde; UnileverÜlkerNestleMarsa
Toz tatlılar kategorisinde; Dr. OetkerÜlkerMarsa
Donmuş gıdalar kategorisinde; Dr. OetkerKerevitaş
Bitki ve meyve çayları kategorisinde; UnileverDoğadanMartin Bauer yer almaktadır.

MÜMSAD, mutfak ürünleri, bitkisel çaylar ve margarin sektörünün temsilcileri olan sanayicileri bir çatı altında toplayarak, sektörün gelişmesi için tüm gayretlerin organize olmasını, üreticilerin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Mutfak ürünleri ve margarinler için gerekli standart ve kodekslerin hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olarak, güvenilir ve sağlıklı ürünleri tüketicilerin tercihine sunmak, temel amaçlarından bir diğeridir.

Kampanyalar düzenleyerek tüketicilerin bilinçlenmesine katkı sağlayan MÜMSAD, uluslararası kongrelerde de görev alarak lokal bilinçlendirme kampanyalarını yurt dışında tanıtmakta, ayrıca uluslararası kongrelerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.

MÜMSAD, IFMA(International Federation of Margarine Associations - Margarin Dernekleri Uluslararası Federasyonu) ve IMACE (International Margarine Association of the European Countries - Avrupa Ülkeleri Uluslararası Margarin Derneği)üyesi olarak Türkiye’yi temsil etmektedir. Ayrıca AOCS (American Oil Chemicts’ Society - Amerika Yağ Kimyacıları Derneği) , Euro Fed Lipid (European Federation for the Science and Technology of Lipids - Avrupa Yağ Bilimi ve Teknolojisi Federasyonu),TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu) ve YABİTED (Yağ Bilim ve Teknolojisi Derneği) kuruluşlarında üyedir.
MÜMSAD, YABİTED Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı görevini MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı yürütmektedir.