ETİKETTE YER ALMASI ZORUNLU OLAN BİLGİLER NELERDİR?

 

Gıda maddelerinin etiketleri, tüketicilere satın alacakları gıdaların seçiminde ihtiyaç duydukları bilgileri verirler. Diğer yandan, tüketicilere sunduğu; son tüketim tarihi, alerjen bilgisi, depolama koşulları gibi bilgilerle tüketici sağlığının ve gıda güvenliğinin korunmasına yardımcı olurlar.

 

- Gıdanın adı.

- Bileşenler listesi.

- Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler.

- Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.

- Gıdanın net miktarı.

- Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.

- Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.

- Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi.

- İşletme kayıt numarası veya tanımlama işareti.

- Menşe ülke.

- Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı.

- Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi.

- Beslenme bildirimi.

 

 

Etiketler hangi biçimde olursa olsun, tüketicilerin yanıltılmasına araç olmamalıdır ve doğru bilgiye ulaşılmasını engellememelidir. Gıdaların etiketlenmesine yönelik olarak düzenlenmiş olan tüm kurallar, gıda reklamlarının ve tanıtımlarının yapıldığı; radyo televizyon reklamları, broşürler, ilanlar, internet sayfaları, kapıdan satış gibi alanları da kapsamaktadır. 

 

 

 

KAYNAK:https://ordu.tarimorman.gov.tr/Belgeler/G%C4%B1da%20ve%20Yem/GIDA%20%C3%9CRET%C4%B0M%20%C4%B0%C5%9ELETMEC%C4%B0LER%C4%B0N%C4%B0N%20ET%C4%B0KETLEMEDEK%C4%B0%20SORUMLULUKLARI.pdf