SON TÜKETİM TARİHİ (STT) ve TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ (TETT) ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

 

STT ve TETT'nin bilinmemesi nedeniyle tüketicilerin %72'si tüketilebilir ürünleri çöpe atmaktadır. 

 

Son Tüketim Tarihi (STT), mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihtir. Son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin kullanılması uygun değildir. Ayrıca mevzuat gereği Son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satışı mevzuat gereği yasaktır. Gıda alışverişlerinizde son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünleri almayınız, bu ürünlerle ilgili ALO 174'e şikayette bulununuz.

 

Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ise uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarihi ifade etmektedir. Bu tarih, son tüketim tarihinden farklı olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine dayanarak belirlenmektedir. Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) geçmiş ürünler tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşulu ile piyasada bulunabilir. Tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş gıdaların insan tüketimine uygunluğu gıda işletmecilerinin sorumluluğunda olup Bakanlık  denetimdedir.

 

KAYNAKLAR:

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Link/40/Gidada-Dogru-Bilgi

https://ggd.org.tr/