DONDURULMUŞ GIDALARIN TARİHÇESİ

 

1920’li yıllar


Dondurulmuş gıda sanayinin öncüsü, 1920’li yıllarda ABD’de doğa bilimleri uzmanı olarak görev alan Clarance Birdseye’dir. Taze balığın kutup sıcaklıklarında kısa sürede dondurulup belli zaman sonra çözülüp pişirilince aynı taze balık gibi tadını koruduğunu keşfetti.

 

1930’lu yıllar


Birdseye, Massachusetts’te “dondurulmuş gıda üretim hattı” kurmuş ve 26 çeşit dondurulmuş gıdanın satışına başlamıştır. General Foods, dondurulmuş gıda prosesinin patentini Birdseye’dan satın almıştır.

 

1940’lı yıllar


Parmak patates ve pizza üretimine başlanmıştır.


ABD’de sektörün ilk organize kuruluşu National Association of Frozen Food Packers (NAFFP) kurulmuştur.

1960’lı yıllar


Mikrodalgalar satışa sunulmuştur. Mc Donald’s’ta dondurulmuş ürünler kullanılmaya başlanmıştır.

 

1980’li yıllar


Dünyada perakendede dondurulmuş hazır yemekler yaygınlaşmaya başlamıştır.

 

1990’lı yıllar


Dondurulmuş meyve sebzelerin besin değerlerinin taze olanları ile eşit hatta üstün olduğu kanıtlanmıştır.
Çalışan kadın sayısının hızla artmasına paralel olarak mutfaklarda harcanan zaman kısılmaya, sosyal hayata daha fazla zaman ayrılmaya başlanmıştır.

 

Türkiye’de Dondurulmuş Gıda Pazarı


Türkiye’de 1970’li yıllarda gelişmeye başlayan dondurulmuş gıda pazarı, bugün gıda sanayi içinde hızla büyüyen sektörlerden biridir. Her ne kadar Türkiye’de dondurulmuş gıda pazarı rakamları gelişmiş ülkelere oranla çok geride kalıyor olsa da son yıllarda hızlı gelişen sanayileşme süreci, ev hanımlarının iş hayatında daha fazla yer alması ve tek başına yaşayan bireylerin sayısındaki artış gibi etkenler sektörün önünü açmaktadır. Geleneksel bakkallar yerine daha fazla ürün alternatifi sunan büyük marketlerin yaygınlaşması ve alışveriş yapma sıklığının azalması da kullanım ömrü uzun olan dondurulmuş gıda ürünlerine talebi artırmaktadır. Özellikle toplu tüketim kanalında yoğun olarak kullanılan dondurulmuş gıda ürünleri, perakende kullanımda dondurulmuş market reyonlarının gün geçtikçe genişlemesi ve ürün sayısındaki artış nedeniyle hızla büyümektedir. Sektörde MÜMSAD’a üye olan Kerevitaş ve Dr. Oetker, dışında da birkaç firma faaliyet göstermektedir. Pazar tüketim profiline bakıldığında perakende dondurulmuş gıda tüketiminde, yaygınlaşan fast food kültürüyle birlikte patates çeşitleri, köfte ve burger grubu ürünler başı çekmektedir. Perakende unlu mamüller kategorisinde ise en çok talep milföy ve pizza ürünlerinde yaşanmaktadır.

2010 yılında, ev dışı tüketimle birlikte pazarın büyüklüğü tonajda 381.000 tonu, ciroda ise 1 milyar 144 milyon lirayı bulmuştur. Yapılan tüketici araştırmaları dondurulmuş gıda kullanımının 4 ana sebebini şu şekilde göstermektedir:

1. Dört mevsim bulunabilirlik
2. Kalitede standardizasyon
3. Hazırlık süresinde azalma, pratik olması
4. Ekonomik olması