GIDA İSRAFININ BOYUTLARI

 

DÜNYA'DA GIDA İSRAFININ BOYUTLARI

 

- Gıda kayıpları, “tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında insan tüketimi için mevcut olan yenilebilir gıda miktarındaki azalmadır. Temel olarak gıda sisteminin dağıtım, hizmet sektörü ve hanehalkı düzeyinde hala değeri (sosyal, ekonomik ve besinsel) varken, güvenilir gıdanın ıskartaya ayrılması ya da atılması da gıda israfı olarak tanımlanmaktadır. 

 

- Dünya'da gıda israfının boyutu 2019 yılında 1.3 milyar ton gıda iken yaklaşık olarak 1 trilyon dolara denk gelmektedir. İsrafın maliyeti, Türkiye'nin 2020 yılındaki milli gelirinden (720.1 milyar dolar) fazladır.

 

- Dünyada israf edilen 1.3 milyar ton gıda ise toplam üretimin yaklaşık olarak üçte biri oluşturmaktayken 870 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği ve pandemiyle beraber daha da artacağı düşünülmektedir. 

 

- Meyve sebze üretiminin %45'i, deniz mahsüllerinin %35'i, tahılların %30'u, süt ve süt ürünlerinin %20'si, et ve et ürünlerinin %20'si tüketilmeden çöpe gitmektedir.

 

- Gıda İsraf Endeksi'ne göre, her yıl evler, restoranlar ve oteller arasında üretilen gıdanın %17'si çöpe atılmaktadır. Bunların %11'i evlerde, %5'i gıda hizmetlerinde ve %2'si perakende satışlarda israf oluyor. 

 

- Tüketilmeyen gıdalar %8-10 aralığında sera gazına sebep olmaktadır.

 

- İsrafın boyutları değişse de karbon ayakizine etkisi farklı olabilmektedir. Et ürünlerinin %5'i israf edildiğinde %20 oranın karbon ayakizi oluştururken; %15'i israf edilen meyvelerin karbon ayakizine etkisi %7'dir.

 

- Gıda israfı bir ülke olsaydı karbon ayakizinde dünyada Çin ve ABD'nin ardından 3. sırada olurdu.

 

- Gıda israfı hayatın birçok noktasında sorun yaratmaktadır: Küresel gıda krizi ve açlık, üretimde ve lojistikte yakıt kaybı, toprak verimliliğinin azalması, elektrik ve su kaynaklarının boşa harcanması, işgücünün harcanması, sermaye kaybı...

 

 

 

KAYNAKLAR: https://turkey.un.org/tr

https://www.fao.org/home/en